Prins Maurits
Home>Nieuws>Code O

Code O

maandag 5 november 2018

Afgelopen week: 30 oktober t/m 2 november 2018 vond de Code O event week plaats. Samen met de verschillende scholen uit onze wijk: De St. Bernardus, de Schakel, de Montessorischool l’Ambiente en de Prins Mauritsschool hebben de kinderen uit groep 5 t/m 8 kennisgemaakt met Code O.

Code O is ontstaan vanuit de behoefte om verbondenheid tussen school, buurt en thuis te bevorderen in de wijk Colmschate-Noord. Code O bestaat uit vier iconen, deze iconen staan voor vier verschillende thema’s: Veiligheid, respect, sportiviteit en samenwerken.

In de Code O event week hebben de kinderen kennis gemaakt met de vier thema’s door middel van spellen. Hierbij stond iedere dag een van de thema’s centraal. Per dag waren er 2 blokken met spellen. We verzamelden ieder spellenblok op het schoolplein van de ‘hoofdlocatie’. Van daaruit werd de groep in 3 groepen verdeeld en ging elke groep kinderen naar de spellen.

Op vrijdagmiddag 2 november 2018 vond om 13.45 uur de onthulling van de Code O borden plaats. Na een praatje van Pim Frijhoff (directeur Prins Mauritsschool) werd door een Kinderwerker van Raster samen met Menno en Lidewij het bord onthuld.

In de maanden november en december 2018 komen medewerkers van Raster introductielessen geven in de groepen 5 t/m 8. In deze lessen worden de vier verschillende thema’s verder besproken en uitgelicht.