Prins Maurits
Home>Nieuws>Informatiemiddag/avond

Informatiemiddag/avond

maandag 25 september 2017

Informatiemiddag/avond

We willen ouders graag informeren over wat er in een nieuw leerjaar gebeurt.
Dit jaar hebben de leerlingen een rondleiding gegeven aan hun ouders. Daarbij hebben zij allerlei informatie verteld
over de groep waarin zij zitten. In enkele groepen werd nog een specifieke toelichting gegeven over bepaalde onderwerpen
behorende bij de groep. De opkomst was groot en de leerlingen hebben het fantastisch gedaan.

Klik hier voor de foto’s.