Prins Maurits
Home>Nieuws>Leerlingenraadvergadering maandag 1 mei 2017

Leerlingenraadvergadering maandag 1 mei 2017

maandag 1 mei 2017

Notulen gemaakt door Silke, groep 7:

We hebben vandaag leerlingenraad vergadering gehad.
Daarbij hebben we gepraat over wat we willen veranderen aan het schoolplein. Daaruit is gekomen dat we een paar dingen weg doen en een paar dingen vernieuwen. Bij het vernieuwen van het schoolplein willen we de ouders vragen om te helpen. Met elkaar hebben we een brief geschreven voor de ouders. Deze wordt zo snel mogelijk
verstuurd naar de ouders. We hopen dat veel ouders mee willen helpen.