Prins Maurits
Home>Nieuws>Samen op weg naar 1 kindcentrum

Samen op weg naar 1 kindcentrum

Wellicht heeft u ze al zien hangen: de posters op de ramen van de scholen.
Quo Vadis is hard bezig om op de Zwaluwenburg een kindcentrum te realiseren.

Maar wat is nu precies een kindcentrum?

Wij slaan samen een weg in waarbij de nadruk nog meer op het belang van het kind komt te liggen. Wij zijn van mening dat onderwijs en opvoeding meer is dan alleen van 4 tot 12 jaar en tussen 8.30 en 14.00 uur. Onze zorg gaat verder. Het doel is om samen met de kinderopvang, peuterspelen en de wijk één geheel te vormen. Nu merken we regelmatig dat iedereen met de beste intenties op zijn eigen terrein werkt, maar dat soms goede communicatie tussen diverse instanties mist. Hierdoor worden bepaalde initiatieven dubbel opgezet en blijven andere juist liggen. Zonde, want dit is onnodig en kan vrij gemakkelijk aangepakt worden wanneer betrokken partijen beter op elkaar aansluiten. Dit zijn voor ons belangrijke redenen geweest om te komen tot het concept van één kindcentrum. In dit kindcentrum gaan de beide scholen, voor- en naschoolse opvang, het peutercentrum en andere betrokken instanties intensief samenwerken om een goede en sterke pedagogische didactische omgeving te creëren voor ieder kind. Een omgeving waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en kan groeien.

Informatiebijeenkomst

Omdat wij het belangrijk vinden dat u over dit fusieproces niet alleen geïnformeerd wordt via een nieuwsbrief, organiseren wij op donderdagavond 11 oktober 2018 een informatiebijeenkomst voor alle ouders en geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst geeft de stuurgroep een presentatie over de stand van zaken tot nu toe. Ook de medezeggenschapsraden van beide scholen zullen hierbij aanwezig zijn. Uiteraard is er voor iedereen volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij hopen u daarom in grote getalen te mogen begroeten!
Om een indicatie te hebben hoeveel personen we deze avond mogen begroeten, vragen wij u om via onderstaande link te laten weten of u en met hoeveel u wilt komen.

Informatieavond

Wat: informatiebijeenkomst kindcentrum Colmschate/Zwaluwenburg Quo Vadis
Wie: ouder/verzorgers van huidige leerlingen en andere geïnteresseerden
Wanneer: donderdagavond 11 oktober 2018
Waar: centrale ruimte Prins Mauritsschool, Zwaluwenburg 10
Tijd: 19.30 – 21.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN
Mocht dit niet werken dan kunt u onderstaande link in uw browser plakken: https://goo.gl/forms/h1rGUggoeMG2KG4H3