Prins Maurits
Home>Nieuws>Zie-je-Zo Activiteitenboekje 2016-2017

Zie-je-Zo Activiteitenboekje 2016-2017

dinsdag 6 september 2016

Het naschoolse aanbod is georganiseerd door de basisscholen Sint Bernardus, CDB Prins Mauritsschool, Montessorischool L’ Ambiente en OBS De Schakel sluit hier in de loop van 2017 aan. De scholen werken samen met diverse instellingen om de ontwikkelingskansen van kinderen van 0-12 jaar te vergroten.

Kinderen kunnen in aanraking komen met bijvoorbeeld sport, kunst en muziek.

Tijdens deze lessen kunnen kinderen leren waar ze goed in zijn, leren samenwerken en vooral plezier maken!

In het activiteitenboekje staan alle activiteiten van de periode september 2016 t/m juli 2017.

Bij iedere activiteit staat vermeld voor wie het is bedoeld, wanneer, waar en hoelaat het is.

Voor het inschrijven van de activiteiten gelden spelregels. Deze staan vermeld in het activiteitenboekje! De kosten zijn voor een aantal activiteiten omhoog gegaan. Mocht dit een reden zijn om niet mee te kunnen doen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld.  (aanvraagkaarten zijn verkrijgbaar op school)

 

Activiteitenboekje 2016-2017