Prins Maurits
Home>Onze school

Onze school

De Prins Mauritsschool: Excellent onderwijs maken we samen!

De Prins Mauritsschool is een kleinschalige basisschool met onderwijs op maat. Vanuit de Christelijke identiteit en de Daltonprincipes richten wij ons op het vergroten van de prestaties van kinderen en omgaan met verschillen tussen de leerlingen. Naast het aanleren van de basisstof helpen wij kinderen hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Hierbij stemmen wij de onderwijsbehoeften van de leerlingen af met het onderwijsaanbod.

De cultuur in de school, ‘leren van en met elkaar’ is een onderdeel van onze kwaliteit: de verhou- ding tussen leerlingen en leerkrachten, leerkrachten onderling, de veiligheid, de sfeer in de klas en school, de verhouding tussen school en ouders. Om dit te stimuleren stellen wij alles in het werk om de school zo in te richten, dat de kinderen er zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.

“Plezier op school geeft plezier in leren”

Christelijk onderwijs
Vanuit onze Christelijke levensvisie willen wij de kinderen verdraagzaamheid, behulpzaamheid en aandacht en respect voor elkaar bijbrengen. De christelijke identiteit van onze school blijkt uit expliciete activiteiten als de dagopeningen met verhaal, lied of gebed, de godsdienstlessen die wij geven uit de methode ‘Trefwoord’ en de vieringen die we organiseren rondom de Christelijke feestdagen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school.

Lees meer

Daltononderwijs
Wij werken volgens de Daltonprincipes: zelfstandigheid, samenwerking, reflectie en vrijheid in gebondenheid. Deze worden verbonden door het principe van verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen schenken en vragen.

Ons onderwijs moet de kinderen zodanig in hun groei naar volwassenheid hebben begeleid, dat zij zich goed op die taak hebben voorbereid. Natuurlijk moeten ze een flinke dosis kennis meekrijgen, ook belangrijk is het dat ze het volgende hebben geleerd:
• een goede werkhouding en werklust noodzakelijk zijn voor persoonlijke ontwikkeling
• problemen kunnen zowel alleen als in team
verband opgelost worden
• luisteren naar anderen
• verantwoordelijkheid kunnen dragen

Lees meer