Prins Maurits
Home>Onze school>Christelijk

Christelijk

Christelijk onderwijs betekent onderwijs geven vanuit een christelijk perspectief. Het christelijk geloof kleurt de visie op onderwijs en opvoeding. Door onze school naar Christus te noemen zeggen we dat we in alles wat aan deze school in omgang, opvoeding en onderwijs gebeurt, zijn keus willen kiezen.

Onze identiteit is een Christelijke identiteit. Het geloof is voor ons een keuze voor vrijheid in gebondenheid, het staat voor samenwerken maar ook voor zelfstandigheid. De identiteit van onze school blijkt uit expliciete activiteiten als de dagopeningen met verhaal, lied of gebed, de godsdienstlessen die wij geven uit de methode ‘Trefwoord’ en de vieringen die we organiseren rondom de christelijke feestdagen. In iedere groep wordt ongeveer anderhalf uur per week besteed aan godsdienstonderwijs.

De methode ‘Trefwoord’ is een eigentijdse godsdienstmethode, geschreven door een oecumenische redactie. Deze methode werkt met levensthema’s waarbij wereldse verhalen (spiegelverhalen) en bijbelverhalen elkaar afwisselen en aanvullen. Het onderwerp van de behandelde thema’s is in alle groepen hetzelfde, maar iedere groep werkt hier op eigen niveau mee. U ziet de methode in alle groepen in de vorm van een dagkalender. Behalve de verhalen biedt ‘Trefwoord’ voor iedere dag een gedicht, spel of lied als dagopening en er wordt aandacht besteed aan normen en waarden.

Daarnaast is onze identiteit ook meer impliciet te herkennen in de manier waarop wij met de kinderen en elkaar omgaan en de waarden en normen die wij hanteren. Vanuit onze christelijke levensvisie willen wij de kinderen verdraagzaamheid, behulpzaamheid en aandacht en respect voor elkaar bijbrengen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school.