Prins Maurits
Home>Onze school>Pestprotocol

Pestprotocol

Basisschool Prins Maurits wil haar leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige positieve wijze kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Ons pestprotocol dient als handvat voor leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen bij het signaleren, voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.

Als het om pesten gaat, willen we vooral preventief handelen. Voorkomen is beter dan genezen. En plezier op school geeft plezier tot leren.

Pestprotocol 2017