Prins Maurits
Home>Onze school>Plusgroep

Plusgroep

We dagen de kinderen uit op hun eigen niveau.

De methodes die op basisscholen gebruikt worden, zijn gericht op het niveau van de middengroep. Voor kinderen die (meer)begaafd zijn zet deze stof niet altijd voldoende aan tot denken en het leren leren. Deze leerlingen hebben juist veel behoefte aan leerstof die een beroep doet op hun creativiteit, een hoog abstractie niveau heeft, een hoge mate van complexiteit bezit, een onderzoekende houding stimuleert en die een beroep doet op het leren van strategieën.

Wekelijks wordt een aantal leerlingen uit groep 5 t/m 8, één uur per week, buiten de groep, door de plusgroepleerkracht begeleid bij de verschillende uitdagende projecten. Voorbeelden zijn hiervan zijn kunst, muziek en jongleren & goochelen. De begeleiding van deze leerlingen richt zich met name op de taakgerichtheid, werkhouding en het leren leren.