Prins Maurits
Home>Ouders

Ouders

Voor de school zijn ouders geen klanten of co-leerkrachten, maar ouders. Daar horen specifieke emoties bij. Kennis van en respect voor die emoties is essentieel. Communicatie met ouders is voor de school dan ook een continue proces. Ouders verrichten bij ons allerlei taken, zoals sportevenementen, de schoolbibliotheek en varia en piccolo.

 Ouders zijn op de Prins Maurits zeer welkom om de betrokkenheid met elkaar te delen. De school kent een Ouderraad waar ouders lid van zijn en werkgroepen waar iedereen zich kan aanmelden. Samen met de leerkrachten onderzoeken we de invulling van de ondersteuning c.q. aanvullingen op het beleid.

We gaan als team aan de slag, allemaal als eigenaar van een gedeelte van het onderwijs.