Prins Maurits
Home>Ouders>Aanmelden

Aanmelden

In principe is elk kind welkom, waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren en waarvan de begeleiding binnen onze doelstellingen en mogelijkheden ligt. De school kent echter als geen ander haar kwaliteiten en mogelijkheden en is niet in staat aan elk kind onderwijs op maat aan te bieden. Hierbij spelen formatieve en gebouwtechnische voorzieningen een belangrijke rol.

Als uw kind 3,5 jaar oud is, en bij ons is aangemeld, krijgt u een uitnodiging om de school samen met uw kind te bezoeken voor de inschrijving en rondleiding. Daarna heeft u zes tot acht weken voor de eerste schooldag een intakegesprek. U bespreekt dan het entreeformulier, waarop een aantal vragen staan over de ontwikkeling van uw kind. Om de begeleiding van uw kind vanaf het begin zo goed mogelijk te laten verlopen, is het nodig een aantal zaken over uw kind te weten. Hiermee maken we samen een goede start voor uw kind en bouwen we aan een prettige samenwerking met u voor de jaren dat uw kind op onze school zal zitten.

Het is de gewoonte dat elk kind, voordat hij/zij vier jaar wordt, een aantal dagdelen komt kijken om kennis te maken en te wennen. Bijzondere afspraken maken we met kinderen die in de zomervakantie jarig zijn. Wennen kan vanaf drie jaar en tien maanden.

Wilt u uw kind aanmelden voor de Prins Mauritsschool? Gebruik dan het interesseformulier en stuur ons dat toe via ons e-mail adres directieprmaurits@stichtingquovadis.nl.