Prins Maurits

BSO

Als u als ouder gebruik wil maken van de buitenschoolse opvang, kiest u zelf de organisatie waar u uw kind wilt onderbrengen. Het bestuur heeft een convenant getekend met een aantal organisaties. Deze organisaties verplichten zich om te voldoen aan de wettelijke eisen. Indien u een keus maakt kunt u, naar het zich laat aanzien, erop vertrouwen dat uw kind in goede handen is. Natuurlijk zijn er alternatieven. Er zijn meer organisaties actief die zich richten op het verzorgen van buitenschoolse opvang. Ouders kunnen daar uiteraard ook gebruik van maken.

Taak van de school:

  • U op weg helpen bij een keuze voor de BSO
  • Indien er problemen ontstaan, deze te melden aan het bestuur, omdat jaarlijks de regeling geëvalueerd wordt.

De taak van de ouder:

  • U gaat zelf in overleg met de BSO
  • U bepaalt in overleg met de BSO of er een goede opvang plek is
  • U tekent zelf een contract
  • U bent zelf verantwoordelijk voor betalingen

De Prins Mauritsschool heeft een overeenkomst afgesloten of een samenwerking met Sam&ko en De Company:

Sam&ko

Na school is het tijd voor ontspanning! Bij de buitenschoolse opvang vangen we kinderen van 4 tot 13 jaar op. Uit school drinken en eten we eerst samen, daarna kunnen de kinderen kiezen uit één van onze activiteiten. Knutselen, lezen, koken, timmeren, lekker buiten spelen of gewoon even luieren. Het kan allemaal. Op onze locaties organiseren we allerlei leuke activiteiten, waar uw kind aan mee kan doen. Voor de opvang van kinderen is er een intensieve samenwerking tussen Sam&iep en Sam&michiel.

Contactgegevens
Brinkgreverweg 3, 7401 JB Deventer
Locatie Zwaluwenburg: Sam&iep
Locatie Vijfhoek: Sam&michiel
Telefoon: 0570 – 85 71 00
www.samenko.nl
info@samenko.nl

Sam&iep

Sam&iep is een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, gevestigd in de wijk Zwaluwenburg.
Klik hier voor meer informatie over Sam&iep

Sam&michiel

Sam&michiel is een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang locatie gevestigd op de Vijfhoek.
Klik hier voor meer informatie over Sam&michiel

De Company

Contactgegevens
Doornenburg 201, 7423 BE Deventer
Telefoon: 0570 517451
Locatie Zwaluwenburg: 06-53852866
www.de-company.nl
info@de-company.nl