Prins Maurits
Home>Schoolgids>Ons onderwijs

ICT in ons onderwijs

Anno 2016 groeien kinderen in een digitale wereld op. Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder onze digitale middelen. Wij zien tablets en computers als middelen om onderwijs te verrijken. Onze leerlingen maken maken werkstukken op onze computers, en daarmee maken

Lees verder >

Schoolbeleidsplan

Het strategisch schoolbeleidsplan geeft de ontwikkeling vanaf de periode van 2015 tot 2019 aan. Het geeft aan waar we staan en waar we naar toe willen in de komende beleidsperiode van vier jaar. Het is een kwaliteitsinstrument, waarin onderwijsontwikkeling en

Lees verder >

Schoolgids

In deze schoolgids willen wij u duidelijk maken wie wij zijn en hoe wij onderwijs geven aan uw kind, wat wij verder doen en hoe wij kleur geven aan de school. Wij beseffen heel goed dat we in sommige opzichten een

Lees verder >

Schooltijden

Op onze school hanteren we het 5 gelijke dagen model:  Groep 1 t/m 8 Maandag 8.30 uur tot 14.00 uur Dinsdag 8.30 uur tot 14.00 uur Woensdag 8.30 uur tot 14.00 uur Donderdag 8.30 uur tot 14.00 uur Vrijdag 8.30

Lees verder >

Vakken en methoden

Hier vindt u een overzicht van de vakken en methoden op onze school. Download de pdf

Lees verder >