Prins Maurits
Home>Schoolgids>Ons onderwijs>ICT in ons onderwijs

ICT in ons onderwijs

Anno 2016 groeien kinderen in een digitale wereld op. Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder onze digitale middelen. Wij zien tablets en computers als middelen om onderwijs te verrijken. Onze leerlingen maken maken werkstukken op onze computers, en daarmee maken ze kennis met de ondersteuningsprogramma’s zoals PowerPoint. Wij bieden ze hiermee een basis aan, en daarna gaan de kinderen zelf aan de slag. Vakken die met een computer ondersteund worden, zijn wereldoriëntatie, biologie, aardrijkskunde en techniek.