Prins Maurits
Home>Schoolgids>Ons onderwijs>Schoolbeleidsplan

Schoolbeleidsplan

Het strategisch schoolbeleidsplan geeft de ontwikkeling vanaf de periode van 2015 tot 2019 aan. Het geeft aan waar we staan en waar we naar toe willen in de komende beleidsperiode van vier jaar. Het is een kwaliteitsinstrument, waarin onderwijsontwikkeling en onderwijsverbetering worden geformuleerd en vastgesteld.

Het biedt in toenemende mate duidelijkheid aan alle betrokken geledingen. Het functioneert als planningsdocument en reflectie-instrument voor de groei, schoolontwikkeling en de schoolkeuzes met als einddoel onderwijs aan te bieden dat opbrengstgericht is en tevens rekening houdt met verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden en interesses.

Download het schoolbeleidsplan