Prins Maurits

Schoolgids

In deze schoolgids willen wij u duidelijk maken wie wij zijn en hoe wij onderwijs geven aan uw kind, wat wij verder doen en hoe wij kleur geven aan de school. Wij beseffen heel goed dat we in sommige opzichten een ideaalbeeld schetsen dat nog geen realiteit is maar waar we wel naartoe werken. Hopelijk vindt u in deze gids de informatie die u nodig heeft.

Heeft u vragen, problemen of opmerkingen dan zijn wij altijd bereid die voor u te beantwoorden en/of op te lossen. Komt u gerust even langs. Voor een aantal zaken in deze schoolgids, kunt u uitgebreidere informatie vinden in het strategisch schoolbeleidsplan 2015- 2019, dat op school ter inzage ligt. Aarzel niet om hier naar te vragen!

Download hier de schoolgids 2016-2017