Prins Maurits
Home>Schoolregels

Schoolregels

We vinden het belangrijk om op een goede manier met elkaar om te gaan.
De leerkracht bespreekt met de leerlingen aan het begin van het jaar de basisregels en gedurende de eerste weken van het schooljaar kunnen de aanvullende groepsregels worden vastgesteld door de leerkracht en de leerlingen. De regels worden genoteerd en opgehangen op de “afsprakenrups”, die in iedere groep hangt. Leerlingen, leerkrachten, directie en ouders zorgen gezamenlijk voor de bewaking van een goed pedagogisch klimaat, waarbij de nadruk gelegd wordt op het positief reageren op elkaar.

Deze basisregels zijn terug te vinden zijn op de posters door school:

 1. Alle dingen hebben een doel, kapot maken is niet cool.
 2. Samen spelen, samen delen, elkaar niet vervelen.
 3. Hoe leuk het buiten ook was, kom rustig in de klas.
 4. Een bijnaam krijgen is niet fijn, want een bijnaam doet vaak pijn.
 5. Als een ander praat ben je stil, dan hoor je wat die zeggen wil.
 6. Laat niets van waarde in je tas, maar neem het mee in de klas.
 7. Noemt iemand jou vaak stom of suf? Zeg het dan tegen meester of juf.
 8. Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee stoppen.
 9. Ik, jij, hij of zij… Iedereen hoort erbij!
 10. Rennen doe je op het schoolplein. Binnen moet je rustig zijn!
 11. Pesten is nooit goed. Zorg dus dat je aardig doet!
 12. Met lachen is niks mis, zolang het maar niet om een ander is!
 13. Jouw wachtwoord op de pc, daar spelen anderen niet mee!
 14. Wil je van de computer gebruik maken? Houd je dan wel aan de afspraken!