Prins Maurits
Home>Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De school heeft een interne vertrouwenspersoon; Ellen Zomerdijk. Bij haar kunnen leerlingen en ouders (en medewerkers) terecht met klachten en/of  zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met docenten of directie willen doen.

De externe vertrouwenspersoon van Quo Vadis is: Dorine Gerritsma.
Zij is te bereiken op 06 511 535 26  of dorinegerritsma@burovertrouwenspersonen.nl