Prins Maurits
Home>Visie en missie

Visie en missie

De kwaliteit van onderwijs is belangrijk. Leerlingen moeten het onderwijs krijgen dat bij hen past en ze moeten gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. Tegelijk is ook de sfeer in de school een onderdeel van de kwaliteit: de verhouding tussen leerlingen en leerkrachten, de veiligheid, de sfeer in de klas, de verhouding tussen school en ouders.

De visie op hoe wij als onderwijsorganisatie in de maatschappij willen staan hangt samen met de uitgangspunten van het onderwijsconcept: verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen, vertrouwen schenken en vragen.
Deze drie uitgangspunten vormen de basis voor het vertrouwen dat de school vraagt aan haar maatschappelijke omgeving.

Vanuit onze christelijke traditie vinden wij dat mensen uniek en gelijkwaardig zijn, maar verschillen in aanleg, belangstelling, intelligentie en vaardigheid. Van hieruit trachten wij ons onderwijs zo in te richten dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige mensen, in een veilige en geborgen omgeving, waarbij sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling in balans zijn.